Energia z natury


logo  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

BIO-NIK ELEKTRA Sp. z o.o.

Projekt "Budowa elektrociepłowni biogazowej o mocy 0,999 MW w miejscowości Kisielice " Programu Priorytetowego System zielnych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 2 – Biogazownie rolnicze, KONKURS II – 2012 ROK, Dotacja/Pożyczka. _________________________________________________________________________________________________

BIO-NIK ELEKTRA Sp. z o.o. jest spółką celową powołaną do realizacji projektu rolniczej elektrociepłowni biogazowej w Kisielicach. Spółka od samego początku zajmowała się kompleksowo wszystkimi pracami, uzyskując niezbędne uzgodnienia zwieńczone prawomocnym pozwoleniem na budowę.

Kadra zarządzająca Spółki posiada bogate doświadczenie w sektorze deweloperskim, mając w swoim dorobku zrealizowane inwestycje mieszkaniowe, handlowo-usługowe, biurowe, przemysłowe.

O inwestycji


Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kisielice, w powiecie iławskim, województwo warmińsko- mazurskie. Instalacja o mocy 0,999 MWe będie funkcjonowała w oparciu o kiszonkę kukurydzy. W wyniku jej fermentacji, w kontrolowanych warunkach, będzie powstawał biogaz, który następnie zostanie wykorzystany jako paliwo w generatorze do produkcji energii elektrycznej i cieplnej...

czytaj dalej